KONTACT

Gracjan Machnicki
ul.Przemkowska 97k,
59-100 Polkowice

Telefon: +48 609 504 799
e-mail: gmachnicki2@wp.pl